Favestina stellata
Cnidaria: Anthozoa
ORDOVICIAN
Indiana
Favestina stellata
Cnidaria: Anthozoa
ORDOVICIAN
Indiana
Grewingkia canadenis
Cnidaria: Anthozoa
ORDOVICIAN
Indiana
Protaraea richmondensis
Cnidaria: Anthozoa
ORDOVICIAN
Indiana
Aulocystis flabellata
Cnidaria: Anthozoa
DEVONIAN
Silica Formation,
Sylvania, Ohio
Aulopora microbuccinata
Cnidaria: Anthozoa
DEVONIAN
Silica Formation,
Sylvania, Ohio
cf Thamnoptychia alternans
Cnidaria: Anthozoa
DEVONIAN
Silica Formation,
Sylvania, Ohio
Pleurodictyum americanum
Cnidaria: Anthozoa
DEVONIAN
Penn Dixie Site
Hamburg, New York
Bethanyphyllum robustum
Cnidaria: Anthozoa
DEVONIAN
Silica Formation,
Sylvania, Ohio
Stereolasma rectum
Cnidaria: Anthozoa
DEVONIAN
Penn Dixie Site
Hamburg, New York
Amplexiphyllum hamiltoniae
Cnidaria: Anthozoa
DEVONIAN
Penn Dixie Site
Hamburg, New York
       
VIRTUAL MUSEUM:  PALAEOZOIC FOSSILS
PHYLUM CNIDARIA
Flexicalymene meeki
Arthropoda:  Trilobita
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Flexicalymene meeki
Arthropoda:  Trilobita
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Flexicalymene meeki
Arthropoda:  Trilobita
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Isotelus maximus
Arthropoda:  Trilobita
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Isotelus maximus
(Cephalon Plate)
Arthropoda:  Trilobita
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Isotelus maximus
(Hypostome)
Arthropoda:  Trilobita
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Sphaerexochus romingeri
Arthropoda:  Trilobita
SILURIAN
Swayzee, Indiana
Sphaerexochus romingeri
Arthropoda:  Trilobita
SILURIAN
Swayzee, Indiana
Phacops rana
Arthropoda:  Trilobita
DEVONIAN
Hamburg, New York
Phacops rana
Arthropoda:  Trilobita
DEVONIAN
Sylvania, Ohio
Greenops booni
Arthropoda:  Trilobita
DEVONIAN
Hamburg, New York
Greenops booni
Arthropoda:  Trilobita
DEVONIAN
Hamburg, New York
Greenops booni
Arthropoda:  Trilobita
DEVONIAN
Hamburg, New York
   
PHYLUM ARTHROPODA
PHYLUM MOLLUSCA (BIVALVIA)
Ambonychia robusta
Mollusca:  Bivalvia
ORDOVICIAN
Indiana
Ischyrodonta elongata
Mollusca:  Bivalvia
ORDOVICIAN
Indiana
Megalomoidea canadensis
Mollusca:  Bivalvia
SILURIAN
Woodville, Ohio
Megalomoidea canadensis
Mollusca:  Bivalvia
SILURIAN
Woodville, Ohio
Paleoneila sp.
Mollusca:  Bivalvia
DEVONIAN
Hamburg, New York
cf. Limoptera sp.
Mollusca:  Bivalvia
DEVONIAN
Sylvania, Ohio
       
PHYLUM MOLLUSCA (GASTROPODA)
Clathrospira sp,
Mollusca:  Gastropoda
ORDOVICIAN
Indiana
Cyclonema sp,
Mollusca:  Gastropoda
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Loxoplocus bowdeni
Mollusca:  Gastropoda
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Phragmolites dyeri
Mollusca:  Gastropoda
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
cf. Sinuites sp.
Mollusca:  Gastropoda
ORDOVICIAN
Brookville, Indiana
Platyceras cf. P.
bucculentum
Mollusca:  Gastropoda
DEVONIAN
Sylvania, Ohio
Platyceras dumosum
rarispina
Mollusca:  Gastropoda
DEVONIAN
Sylvania, Ohio
Tentaculites sp.
Mollusca:  Tentaculita
DEVONIAN
Sylvania, Ohio
   
PHYLUM MOLLUSCA (CEPHALOPODA)